Odrody

Šľachtenie

hustosiatych

obilnín

since 1952

Pšenica tvrdá

Pšenica tvrdá
Triticum durum Desf.

View more
Pšenica letná

Pšenica letná
Triticum aestivum L.

View more
Triticale

Triticale
X Triticosecale Wittm.

View more
Jačmeň siaty

Jačmeň siaty
Hordeum vulgare L.

View more
Iné plodiny

Iné plodiny

už čoskoro...

SPRÁVY
NOVINKY
OZNAMY