Odrody
Z histórie spoločnosti - míľniky šľachtiteľskej práce v Solaroch
1952 Založenie Šľachtiteľskej stanice v Solaroch. Šľachtenie širokej škály poľných plodín a zelenín, z obilnín sa šľachtí len pšenica tvrdá ozimná.
1956 Registrácia odrody Makaronka - prvá ozimná odroda pšenice tvrdej vyšľachtená na Slovensku.
1964 Začiatok šľachtenia ozimnej pšenice Triticum aestivum L.
1976 Registrácia odrody Solaris - prvá krátkosteblová odroda pšenice ozimnej vyšľachtená na Slovensku a prvá domáca odroda registrovaná od roku 1956.
1985 Registrácia odrody pšenice ozimnej Danubia - nová úroveň úrodového potenciálu.
1989 Registrácia odrody Soldur - prvá krátkosteblová odroda ozimnej tvrdej pšenice vyšľachtená na Slovensku.
1993 Začiatok šľachtenia triticale.
1995 Založenie štátneho podniku ISTROPOL ŠSP Solary.
1995 Registrácia odrody pšenice ozimnej Astella s veľmi vysokým úrodovým potenciálom
1996 Založenie akciovej spoločnosti ISTROPOL SOLARY, privatizácia spoločnosti.
1996 Začiatok šľachtenia jarného jačmeňa.
2002 Registrácia odrody Asperis - prvá odroda triticale z vlastného šľachtenia.
2003 Registrácia odrody pšenice ozimnej Axis s vysokou pekárskou akosťou.
2005 Zahájenie šľachtenia jarných odrôd pšenice letnej, pšenice tvrdej a triticale.
2006 Registrácia odrody Argument – prvá odroda jačmeňa jarného z vlastného šľachtenia.
2007 Registrácia vysokolepkovej odrody pšenice ozimnej Alacris.
2009 Registrácia odrody IS Durapex – prvá jarná odroda tvrdej pšenice vyšľachtená na Slovensku.
2010 Registrácia odrody IS Jarissa – prvá odroda pšenice jarnej vyšľachtená na Slovensku od roku 1955.
2012 Registrácia vysokoúrodných odrôd pšenice ozimnej IS Gordius, IS Conditor.
2013 Registrácia odrody IS Carmenta – prvá odroda jačmeňa jarného s výberovou sladovníckou akosťou.
2014 Registrácia odrody jarnej tvrdej pšenice IS Duragold so špičkovou cestovinárskou akosťou.
2015 Registrácia veľmi plastickej a vysokoúrodnej odrody pšenice ozimnej IS Laudis.