Odrody
Jačmeň siaty jarný
Názov Akosť Vlastnosti
IS Carmenta výberová
Stredne skorá odroda jarného jačmeňa s výberovou sladovníckou akosťou Stredné odolnosť proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam. Dobrá odolnosť proti poliehaniu. Zrno veľké, vyrovnané, výborná výťažnosť zrna nad 2,5 mm.
IS Castor výberová
Stredne skorá odroda s vysokou odolnosťou proti múčnatke trávovej. Dobrá odnožovacia schopnosť a odolnosť proti poliehaniu. Zrno veľké, vysoká výťažnosť zrna nad 2,5 mm. Je zaradená k odrodám s výberovou sladovníckou akosťou.
IS Maltea výberová
Stredne skorá odroda s dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vysokým úrodovým potenciálom. Veľmi dobrá odolnosť proti múčnatke trávovej. Výborná výťažnosť zrna nad 2,5 mm. Je zaradená k odrodám s výberovou sladovníckou akosťou.
IS Perlina špeciálna
Stredne skorá odroda jačmeňa nahého. Podobné agronomické vlastnosti ako odroda Argument, veľmi dobrý zdravotný stav a vysoká odolnosť proti poliehaniu. Využitie v potravinárskom priemysle . Úrody nižšie o 10 % ako plevnaté odrody.
Argument kŕmna
Stredne skorá plastická odroda s vysokým úrodovým poteciálom a nadpriemernou úrodovou stabilitou. Veľmi dobrý zdravotný stav, nízke steblo, vysoká odolnosť proti poliehaniu. Vhodná na produkciu kŕmneho jačmeňa pri vyššej hladine dusíkatej výživy.