Odrody
Ovos siaty jarný
Odroda Akosť Vlastnosti
IS Aventis vysoká
Stredne skorá, plastická ,žltozrnná odroda s veľmi vysokým úrodovým potenciálom. V registračných skúškach prekonala kontrolné odrody o 8,4 %. Má dobrý zdravotný stav. Vyznačuje sa veľmi vysokou objemovou hmotnosťou a nízkou plevnatosťou.