Odrody
Kontakt
ISTROPOL SOLARY a.s.
930 13 Horné Mýto 267
GPS: 48.026568
17.739974
Sekretariát:
Tel.: 031 5581 312
Fax.: 031 5581 296
e-mail: office@istropol.sk
Vedenie spoločnosti, poradenstvo:
Ing.Gyula Zalabai, PhD
riaditeľ spoločnosti - šľachtenie, odrody, osivá
tel.: 0907 774 571
e-mail: zalabai@istropol.sk
Ing.Tibor Csémy
námestník riaditeľa - šľachtenie, odrody, osivá
tel.: 0907 705 438
e-mail: csemy@istropol.sk
IČO: 34146768
DIČ: 2020368999
IČ DPH: SK2020368999
Banka:
Československá obchodná banka a.s.,
č. účtu: 26517403/7500
IBAN: SK98 7500 0000 000026517403,
SWIFT (BIC): CEKOSKBX