Odrody
Novinky
Nové odrody registrované v roku 2015 05.06.2015
IS Laudis

IS Laudis je neskorá osinatá odroda pšenice ozimnej intenzívneho typu s potravinárskou akosťou E (8), ktorá spája v sebe vysoký úrodový potenciál rodičovskej odrody Barroko a vysokú úrodovú stabilitu a špičkovú pekársku akosť odrody Capo. Má vysokú odnožovaciu schopnosť, je nižšia o 10 cm ako odroda Capo a má stredne vysokú odolnosť proti poliehaniu. Klas je veľký s vysokým počtom zŕn. Má komplexnú poľnú odolnosť proti listovým a klasovým chorobám. IS Laudis poskytuje nadprirmerné úrody tak v intenzívnych ako aj v extenzívnych podmienkach.


IS Leticia

IS Leticia je novým typom osinatej odrody v ponuke solarských odrôd ozimnej pšenice, ktorá so svojimi agronomickými vlastnosťami a pekárskou akosťou je veľmi podobná martonvásárskym odrodám. Je derivátom odrody Mv Suba. Má spoľahlivú zimovzdornosť, vysokú odnožovaciu schopnosť, optimálnu výšku porastu a dobrú odolnosť proti poliehaniu. Má atraktívne, veľké klasy s vysokou produktivitou. Je stredne odolná proti listovým chorobám. Odroda IS Leticia má špičkovú pekársku akosť E (8) s dobrou stabilitou jednotlivých parameterov.IS Spiradur

IS Spiradur je veľmi skorá, krátkosteblová odroda pšenice tvrdej ozimnej s vysokou cestovinárskou akosťou. Je výsledkom šľachtiteľského programu zameraného na vylepšenie odolnosti odrody IS Pentadur proti vírusovým chorobám (BYDV, WDV) metódou spätného kríženia. Bola vyšľachtená z kríženia (IS Pentadur x SOD-89) x IS Pentadur. IS Spiradur má veľmi podobné pestovateľské vlastnosti, cestovinársku kvalitu a požiadavku na agrotechniku ako odroda IS Pentadur. Odolnosť proti vírusovým chorobám má vysokú.

IS Perlina

IS Perlina je stredne skorá odroda jačmeňa jarného nahého s vysokým úrodovým potenciálom a dobrou úrodovou stabilitou. Odroda bola objavená ako spontánna mutácia v udržiavacom šľachtení odrody Argument, po ktorej si zachovala všetky cenné agronomické vlastnosti. Má veľmi dobrý zdravotný stav a nízke, pevné steblo s vysokou odolnosťou proti poliehaniu. IS Perlina je určená na využitie v potravinárskom priemysle (výroba múky, vločiek a pod.). V porovnaní s plevnatými odrodami jačmeňa jarného IS Perlina dáva cca o 10 % nižšie úrody zrna.
Nové odrody registrované v roku 2014 05.06.2015
IS Mandala

IS Mandala je neskorá osinatá odroda pšenice ozimnej s vysokou potravinárskou akosťou E ( 7-8) vyšľachtená z kríženia Mv Suba x Altos. Predstavuje nový typ odrody v ponuke solarských odrôd, ktorý vyniká intenzívnou tvorbou odnoží aj v neskoršom jarnom období. Vďaka tejto vlastnosti dobre toleruje neskoršie termíny sejby. IS Mandala má vysokú hustotu porastu a strednú výšku rastlín, ktorá je spojená s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda má nadpriemernú odolnosť proti koreňovým chorobám, hrdziam, listovým škvrnitostiam a chorobám klasov.


IS Duragold

IS Duragold je stredne skorá, krátkosteblová odroda jarnej tvrdej pšenice vyšľachtená z kríženia s vysokokvalitnou rakúskou odrodou Rosadur. Má výborné agronomické vlastnosti a vyznačuje sa vysokým úrodovým potenciálom a špičkovou cestovinárskou akosťou. Základné ukazovatele cestovinárskej akosti vykazujú dobrú stabilitu aj v ročníkoch s vyšším množstvom zrážok v období dozrievania. IS Duragold je plastická odroda, ktorá dosahuje dobré výsledky aj v zahraničí.

IS Duranegra

IS Duranegra je stredne skorá, krátkosteblová odroda jarnej tvrdej pšenice, ktorá pochádza z kríženia s rakúskou odrodou Rosadur. Je skoršia o 1-2 dni ako odroda IS Duranegra. Má strednú odnožovaciu schopnosť, vysokú odolnosť proti poliehaniu, dobrú poľnú odolnosť proti listovým chorobám a vysokú produktivitu klasu. Zrno je veľké, sklovité, dobre vyplnené. IS Duranegra sa vyznačuje vysokým úrodovým potenciálom a vysokou a stabilnou cestovinárskou akosťou.

IS Maltea

IS Maltea je stredne skorá a stredne vysoká sladovnícka odroda jačmeňa jarného s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Bola vyšľachtená z kríženia Ebson x Ezer. Má vysokú odolnosť proti múčnatke trávovej (gén mlo), strednú odolnosť proti ostatným listovým chorobám a je stredne citlivá na hnedú škvrnitosť. Zrno je veľké (HTZ 50,4 g), výťažnosť zrna nad 2,5 mm je výborná. Slad odrody IS Maltea sa vyznačuje vysokým obsahom extraktu (83,1 %) a optimálnymi hodnotami diastatickej mohutnosti a friability. Odroda IS Maltea bola zaradená k odrodám s výberovou sladovníckou akosťou s bodovým ohodnotením 7.