Odrody
O nás
Akciová spoločnosť ISTROPOL SOLARY sa zaoberá šľachtením a šľachtiteľským výskumom hustosiatych obilnín a svojou činnosťou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti v šľachtení rastlín v Solaroch od roku 1952.
Pôvodný široký sortiment šľachtených druhov poľných plodín a zelenín sa po roku 1990 začal postupne zužovať a zároveň sa prehlbovala špecializácia na šľachtenie hustosiatych obilnín. V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá šľachtením nasledovných druhov obilnín: pšenica letná, pšenica tvrdá, triticale, jačmeň siaty, ovos siaty a pšenica špaldová.
V úzkej nadväznosti na tvorbu nových odrôd spoločnosť vykonáva aj udržiavacie šľachtenie registrovaných odrôd a vyrába predzákladné a základné osivá pre účely ďalšieho množenia. Šľachtiteľské programy jednotlivých plodín sú zamerané na tvorbu nových odrôd s vysokým úrodovým potenciálom, dobrou odolnosťou proti chorobám a abiotickým stresom prostredia a technologickou kvalitou zodpovedajúcou požiadavkám spracovateľského priemyslu.
Od roku 1952 bolo vyšľachtených v Solaroch 55 odrôd hustosiatych obilnín, z toho od roku 2000 bolo registrovaných vyše 40. Tieto odrody vo významnej miere prispeli k zvyšovaniu úrovne pestovania obilnín na Slovensku a niektoré z nich sa úspešne pestovali aj v zahraničí.
Akciová spoločnosť ISTROPOL SOLARY ponúka pestovateľom každý rok široký sortiment konkurencieschopných odrôd pšenice ozimnej, pšenice jarnej, pšenice tvrdej ozimnej, pšenice tvrdej jarnej, triticale ozimného a jačmeňa jarného, z ktorého si môžu pestovatelia vybrať odrody vhodné do všetkých pestovateľských podmienok.