Odrody
Pšenica ozimná
Názov Akosť Vlastnosti
IS Agape E
Stredne skorá odroda so špičkovou pekárskou akosť. Vynikajúca zimovzdornosť, vysoká odolnosť proti hrdzi pšenicovej, nadpriemerná tolerancia voči vírusovým chorobám. Menej náročný typ odrody vhodná aj pre neskoršie termíny sejby.
IS Carnea E
Veľmi skorá suchovzdorná osinatá odroda s vysokým obsahom bielkovín. Vysoká odnonožovacia schopnosť a zimovzdornosť, dobrá úrodová stabilita v horších podmienkach. Odolnosť proti vírusovým chorobám, vhodná aj pre skoré termíny sejby.
IS Conditor C/P
Stredne neskorá osinatá odroda so špičkovým úrodovým potenciálom a vysokou úrodovou stabilitou. Komplexná odolnosť proti listovým chorobám a dobrá odolnosť proti poliehaniu. Vhodná na kŕmne účely a na výrobu pečivárenskej múky.
IS Corvinus E
Veľmi skorá, suchovzdorná osinatá odroda a dobrou stabilitou pekárskej akosti. V porovnaní s rodičovskou odrodou Capo je skoršia o 8-10 dní a nižšia o 15-20 cm. Dosahuje dobré výsledky aj na suchších pôdach s horším vodným režimom.
IS Escoria E
Skorá odroda so špičkovou pekárskou akosťou. Výborná zimovzdornosť, pevné nepoliehavé steblo, vysoká odolnosť proti vírusovým chorobám. Vysoký obsah bielkovín, vysoké a stabilné pádové číslo. Je vhodná pre skoré termíny sejby.
IS Ezopus E
Stredne skorá, vysokolepková osinatá odroda.Vysoká odnožovacia schopnosť, stredná zimovzdornosť a stredná odolnosť proti poliehaniu. Odolná proti hrdzi pšenicovej. Je vhodná na pestovanie aj v podmienkach ekologického hospodárenia.
IS Gordius E/A
Stredne neskorá osinatá odroda vyššieho typu. Klasový typ odrody s nižšou odnožovacou schopnosťou. Veľmi vysoká produktivita klasu, vysoká odolnosť proti septoriózam a listovým škvrnitostiam. Vhodnosť na sejbu po obilnine.
IS Laudis E
Neskorá osinatá plastická odroda vyššieho typu s vysokým úrodovým potenciálom. Špičková pekárska akosť na úrovni odrody Capo. Vysoká odnožovacia schopnosť, komplexná odolnosť proti chorobám, vhodnosť na sejbu po obilnine. Vhodná na neskorú sejbu.
IS Leticia E
Stredne neskorá osinatá odroda, vysoká odnožovacia schopnosť, dobrá odolnosť proti poliehaniu. Veľké, produktívne klasy, stredná odolnosť proti listovým chorobám. Špičková pekárska akosť s dobrou stabilitou. Vhodnosť na sejbu po obilnine.
IS Mandala E
Neskorá osinatá odroda, intenzívna tvorba odnoží aj v jarnom období, dobrá tolerancia neskoršieho termínu sejby. Veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu, nadpriemerná rezistencia proti koreňovým a listovým chorobám. Vysoké a stabilné pádové číslo.
IS Questor E
Skorá, vysokolepková, mlynmi preferovaná osinatá odroda. Synchrónne odnožovanie, jednotný výškovo veľmi vyrovnaný porast. Dobrá odolnosť proti listovým chorobám. Vysoká suchovzdornosť. Dobre znáša podmienky deficitu pôdnej vlahy.
IS Spirella E
Extra skorá osinatá odroda s veľmi vysokým obsahom bielkovín. Dobrá odnožovacia schopnosť, vysoká odolnosť proti poliehaniu a hrdzi pšenicove. Výborná predplodina pre repku vo vyššie položených oblastiach. Vysoká suchovzdornosť, veľké zrno.
Bona Dea špeciálna
E
Skorá odroda so žltou múkou. Výborná pekárska akosť, vysoký obsah bielkovín a vysoký obsah žltých pigmentov (karotenoidov) v múke. Klasový typ odrody. Vhodná na výrobu špeciálnych pekárenských výrobkov, cestovín a kŕmnych zmesí.
Bona Vita špeciálna
E
Skorá odroda so špičkovou pekárskou akosťou a žltou múkou. Veľmi vysoký obsah mokrého lepku a žltých pigmentov (karotenoidov) v múke. Odolná proti poliehaniu. Vhodná na výrobu špeciálnych pekárenských výrobkov, cestovín a kŕmnych zmesí.
Pšenica jarná
Názov Akosť Vlastnosti
IS Jarissa A
Veľmi skorá, suchovzdorná osinatá odroda so stabilnou pekárskou akosťou. Stredná odnožovacia schopnosť a dobrá odolnosť proti poliehaniu. Komplexná odolnosť proti chorobám, nadpriemerná odolnosť proti fuzariózam klasov.