Odrody
Pšenica tvrdá ozimná
Názov Akosť Vlastnosti
IS Karmadur vysoká
Stredne skorá odroda s vysokou zimovzdornosťou. Dobrá odnožovacia schopnosť, stredná odolnosť proti poliehaniu, vysoká odolnosť proti vírusovým chorobám. Vysoká cestovinárska kvalita. Vynikajúci úrodový potenciál a dobrá úrodová stabilita.
IS Pentadur vysoká
Veľmi skorá odroda s vysokou cestovinárskou akosťou. Spoľahlivá zimovzdornosť, stredná odnožovacia schopnosť, nízke teblo, vysoká odolnosť proti poliehaniu. Vysoký úrodový potenciál a nadpriemerná úrodovú stabilita.
IS Spiradur vysoká
Je derivátom odrody IS Pentadur, ale na rozdiel od nej má veľmi dobrú odolnosť proti vírusovým chorobám. Má podobné agronomické vlastnosti a cestovinársku kvalitu ako odroda IS Pentadur.
Riveldur vysoká
Stredne skorá odroda s vysokou zimovzdornosťou a strednou odolnosťou proti listovým chorobám. Odolná proti vírusovým chorobám. Stredne vysoký obsah žltých pigmentov a nižšie, menej stabilné pádové číslo a sklovitosť zrna.
Pšenica tvrdá jarná
Názov Akosť Vlastnosti
IS Duragold vysoká
Stredneneskorá odroda s výbornými agronomickými vlastnosťami. Vysoký úrodový potenciál a špičková cestovinárska akosť. Veľmi dobrá stabilita základných ukazovateľov cestovinárskej akosti. Vysoký obsah žltých pigmentov.
IS Duranegra vysoká
Stredne skorá odroda s dobrým zdravotným stavom a vysokou odolnosťou proti poliehaniu. Vysoký úrodový potenciá, vysoká a stabilná cestovinárska akosť. Vysoká HTZ, vysoká objemová hmotnosť, vysoké a stabilné pádové číslo.
IS Durapex vysoká
Stredne skorá odroda s dobrou odnožovacou schopnosťou a priemerným zdravotným stavom. Dobrá odolnosť proti poliehaniu . Cestovinárska akosť stredne vysoká, dobrá stabilita jednotlivých ukazovateľov. HTZ je nižšia.