Odrody
Správy
Bona Dea v Turecku
Prvým výsledkom spolupráce spoločností ISTROPOL SOLARY a.s. a OSIVO a.s. Zvolen s firmou TASACO v Turecku je registrácia odrody pšenice ozimnej Bona Dea, ktorá dosahuje veľmi dobré úrodové výsledky a pekársku kvalitu v Anatólii (oblasť Konya). V tejto oblasti dosahujú veľmi dobré výsledky aj ďalšie odrody zo solarského šľachtenia, ako napr. IS Spirella a Bona Vita, preto očakávame prihlasovanie týchto odrôd do registračných skúšok už v tomto roku. Výroba certifikovaných osív z odrody Bona Dea už bola zahájená.