Odrody
Správy
IS Duragold a IS Duranegra už v množení
Množenie novopovolených odrôd jarnej tvrdej pšenice IS Duragold a IS Duranegra bolo zahájené už na jar 2015. Na Slovensku bolo predaných semenárskym firmám z týchto odrôd 37 ton základných osív pre založenie množiteľských porastov. Predpokladáme, že pre výsev na jar 2016 bude k dispozícii vyše 400 ton osív v stupni množenia C1. Najväčším množiteľom týchto odrôd je spoločnosť OSIVO a.s. Zvolen, ktorá má exkluzivitu na odrodu IS Duragold. Výroba osiva odrody IS Duragold už bola zahájená aj v Českej republike a obidve odrody sa množia aj v Maďarsku.