Odrody
Správy
Osivo odrody IS Laudis na bežné plochy pestovania
Z veľmi perspektívnej odrody pšenice ozimnej IS Laudis boli založené množiteľské porasty na jeseň 2014 na výmere cca 200 ha. Predpokladáme, že na výsev v roku 2015 už bude k dispozícii vyše 1000 ton osív v stupni C1 na bežné plochy pestovania. Na základe veľkého záujmu pestovateľov o túto odrodu očakávame, že IS Laudis bude nosnou odrodou spoločnosti ISTROPOL SOLARY už v najbližších rokoch.