SK HU
menu zatvoriť
O nás DJI 0149

O nás

Akciová spoločnosť ISTROPOL SOLARY sa zaoberá šľachtením a šľachtiteľským výskumom hustosiatych obilnín - pšenice letnej, pšenice tvrdej, pšenice špaldovej, triticale, jačmeň siateho a ovsa siateho - a svojou činnosťou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti v šľachtení rastlín v Solaroch od roku 1952.

Šľachtiteľské programy jednotlivých druhov obilnín sú zamerané na tvorbu nových odrôd s vysokým úrodovým potenciálom, vysokou odolnosťou proti chorobám a abiotickým stresom prostredia a technologickou kvalitou zodpovedajúcou požiadavkám spracovateľského priemyslu. V úzkej nadväznosti na tvorbu nových odrôd spoločnosť vykonáva aj udržiavacie šľachtenie registrovaných odrôd a vyrába základné osivá pre účely licenčného množenia odrôd.

Od začiatku zahájenia šľachtiteľskej práce v Solaroch bolo vytvorených vyše 70 odrôd obilnín, z ktorých 60 bolo regisrovaných v období po roku 2000, čo jednoznačne potvrdzuje rastúci trend úspešnosti solarského šľachtenia.

Akciová spoločnosť ISTROPOL SOLARY v súčasnosti ponúka pestovateľom vyše 25 konkurencieschopných odrôd šiestich druhov obilnín so širokou škálou agronomických a kvalitatívnych vlastností.

Background Background
Background Background Background

Z histórie spoločnosti - míľniky šľachtiteľskej práce v Solaroch

1952

Založenie Šľachtiteľskej stanice v Solaroch. Šľachtenie širokej škály poľných plodín a zelenín, z obilnín sa šľachtí len pšenica tvrdá ozimná.

1956

Registrácia odrody Makaronka - prvá ozimná odroda pšenice tvrdej vyšľachtená na Slovensku.

1964

Začiatok šľachtenia ozimnej pšenice Triticum aestivum L.

1976

Registrácia odrody Solaris - prvá krátkosteblová odroda pšenice ozimnej vyšľachtená na Slovensku a prvá domáca odroda registrovaná od roku 1956.

1985

Registrácia odrody pšenice ozimnej Danubia - nová úroveň úrodového potenciálu.

1989

Registrácia odrody Soldur - prvá krátkosteblová odroda ozimnej tvrdej pšenice vyšľachtená na Slovensku.

1993

Začiatok šľachtenia triticale.

1995

Založenie štátneho podniku ISTROPOL ŠSP Solary.

1995

Registrácia odrody pšenice ozimnej Astella s veľmi vysokým úrodovým potenciálom

1996

Založenie akciovej spoločnosti ISTROPOL SOLARY, privatizácia spoločnosti.

1996

Začiatok šľachtenia jarného jačmeňa.

2002

Registrácia odrody Asperis - prvá odroda triticale z vlastného šľachtenia.

2003

Registrácia odrody pšenice ozimnej Axis s vysokou pekárskou akosťou.

2005

Zahájenie šľachtenia jarných odrôd pšenice letnej, pšenice tvrdej a triticale.

2006

Registrácia odrody Argument – prvá odroda jačmeňa jarného z vlastného šľachtenia.

2007

Registrácia vysokolepkovej odrody pšenice ozimnej Alacris.

2009

Registrácia odrody IS Durapex – prvá jarná odroda tvrdej pšenice vyšľachtená na Slovensku.

2010

Registrácia odrody IS Jarissa – prvá odroda pšenice jarnej vyšľachtená na Slovensku od roku 1955.

2012

Registrácia vysokoúrodných odrôd pšenice ozimnej IS Gordius, IS Conditor.

2013

Registrácia odrody IS Carmenta – prvá odroda jačmeňa jarného s výberovou sladovníckou akosťou.

2014

Registrácia odrody jarnej tvrdej pšenice IS Duragold so špičkovou cestovinárskou akosťou.

2015

Registrácia veľmi plastickej a vysokoúrodnej odrody pšenice ozimnej IS Laudis.

2017

Registrácia odrody jameňa jarného IS Maltigo so špičkovou sladovníckou akosťou.

2018

Registrácia odrody IS Aventis - prvá odroda ovsa jarného z vlastného šľachtiteľského programu.

2019

Registrácia odrody IS Trivago - prvá odroda tritikale jarného vyšľachtená na Slovensku.

2019

Registrácia veľmi úrodnej a plastickej odrody pšenice ozimnej IS Dimenzio s akosťou E.