Istropol Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Spravovať možnosti Odmietnuť Prijať odporúčané nastavenia
SK HU
menu zatvoriť
Background Background Background
Background Background Background

Činnosť spoločnosti

Činnosť spoločnosti

Akciová spoločnosť ISTROPOL SOLARY svojou podnikateľskou činnosťou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti v tvorbe nových odrôdrastlín v Solaroch od roku 1952 a v súčasnosti vykonáva nasledovné hlavné činnosti:

Šľachtenie nových odrôd obilnín

Šľachtenie rastlín v Solaroch od svojho vzniku prešlo mnohými zmenami. Najvýznamnejšie z nich nastali po roku 1990, keď úspešné a tradičné šľachtiteľské programy pšenice ozimnej a pšenice tvrdej ozimnej boli postupne rozšírené o šľachtenie ďalších druhov hustosiatych obilnín a bola ukončená tvorba nových odrôd kŕmnych cirokov, melónov a koreninovej papriky. Spoločnosť za účelom efektívnejšieho využívania existujúcich šľachtiteľských kapacít sa vydala na cestu špecializácie na hustosiate obilniny. ISTROPOL SOLARY a.s. v súčasnosti sa zaoberá šľachtením odrôd nasledovných druhov obilnín:

Hlavné šľachtiteľské ciele

Šľachtiteľské programy jednotlivých plodín sú zamerané na tvorbu nových odrôd s vysokým úrodovým potenciálom, vysokou odolnosťou proti chorobám a abiotickým stresom prostredia a vysokou technologickou kvalitou zodpovedajúcou požiadavkám spracovateľského priemyslu. Pri plánovaní šľachtiteľských programov sú v maximálnej možnej miere zohľadnené požiadavky budúcich užívateľov odrôd. Hlavné ciele pri šľachtení sú nasledovné:

Metódy šľachtenia

Základnou metódou šľachtenia nových odrôd obilnín je kombinačné šľachtenie s následným hodnotením potomstiev (metóda pedigree), ktoré pozostáva z troch základných krokov. Prvým krokom je vytvorenie genetickej variability krížením dvoch alebo viacerých rodičovských odrôd, ktoré majú odlišný genetický základ pre jednotlivé znaky a vlastnosti. Ďalším krokom je výber vhodných genotypov s požadovanou kombináciou znakov a vlastností. Posledným krokom je testovanie nových línií vo vlastných, firemných a následne v štátnych registračných skúškach, kde odroda musí preukázať svoju lepšiu hospodársku hodnotu ako kontrolné odrody a musí vyhovieť požiadavkám na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť (DUS-skúšky).Vyšľachtenie novej odrody trvá 10-12 rokov.

Rozsah šľachtenia hustosiatych obilnín v Solaroch charakterizujú nasledovné počty šľachtiteľského materiálu v jednotlivých generáciach:

Výsledky šľachtenia obilnín

Od začiatku zahájenia šľachtiteľskej práce v Solaroch bolo vytvorených vyše 70 odrôd obilnín, z ktorých 60 bolo regisrovaných v období po roku 2000, čo jednoznačne potvrdzuje rastúci trend úspešnosti solarského šľachtenia. Vsúčasnosti ponúkame pestovateľom vyše 25 konkurencieschopných odrôd pšenice ozimnej a jarnej, pšenice tvrdej ozimnej a jarnej, pšenice špaldovej, triticale ozimnéhoa jarného, ovsa jarnéhoa jačmeňa jarného so širokou škálou agronomických a kvalitatívnych vlastností. Dobré výsledky nových odrôd v štátnych registračných skúškach sú zárukou zachovania kontinuity v uvádzaní nových, konkurencieschopných odrôd na trh aj v budúcnosti.

Šľachtiteľský výskum

V záujme zvyšovania efektivity šľachtiteľskej práce spoločnosť vykonáva aj vlastný šľachtiteľský výskum, ktorý je zameraný predovšetkým na nasledovné oblasti:

Udržiavacie šľachtenie

V úzkej nadväznosti na tvorbu nových odrôd spoločnosť zabezpečuje udržiavacie šľachtenie registrovaných odrôd za účelom zachovania tých znakov a vlastností odrôd, na základe ktorých boli registrované. Výsledkom udržiavacieho šľachtenia je šľachtiteľské osivo s vysokou genetickou čistotou a biologickou hodnotou.

Výroba osív a obchodné využívanie odrôd

Spoločnosť zabezpečuje výrobu základného a predzákladného osiva registrovaných odrôd s vysokou genetickou čistotou pre potreby ich ďalšieho množenia. ISTROPOL SOLARY a.s. nepredáva osivá pestovateľom v generácii C1 a C2 na bežné plochy pestovania. Túto činnosť vykonávajú špecializované semenárske a poľnohospodárske podniky na základe licenčných zmlúv.