SK HU
menu zatvoriť
KG1 1901 Fúoldal min

Šľachtenie hustosiatych obilnín

SINCE 1952
Skrolujte
Seed Seed Seed
Image 8

Ponuka odrôd

Pšenica ozimná Pšenica jarná Pšenica tvrdá ozimná Pšenica tvrdá jarná Tritikale ozimné Tritikale jarné Jačmeň jarný Ovos jarný Pšenica špaldová
Seed Seed

O nás

Akciová spoločnosť ISTROPOL SOLARY sa zaoberá šľachtením a šľachtiteľským výskumom hustosiatych obilnín - pšenice letnej, pšenice tvrdej, pšenice špaldovej, triticale, jačmeň siateho a ovsa siateho - a svojou činnosťou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti v šľachtení rastlín v Solaroch od roku 1952.

Šľachtiteľské programy jednotlivých druhov obilnín sú zamerané na tvorbu nových odrôd s vysokým úrodovým potenciálom, vysokou odolnosťou proti chorobám a abiotickým stresom prostredia a technologickou kvalitou zodpovedajúcou požiadavkám spracovateľského priemyslu. V úzkej nadväznosti na tvorbu nových odrôd spoločnosť vykonáva aj udržiavacie šľachtenie registrovaných odrôd a vyrába základné osivá pre účely licenčného množenia odrôd.

Od začiatku zahájenia šľachtiteľskej práce v Solaroch bolo vytvorených vyše 70 odrôd obilnín, z ktorých 60 bolo regisrovaných v období po roku 2000, čo jednoznačne potvrdzuje rastúci trend úspešnosti solarského šľachtenia.

ISTROPOL SOLARY a.s. v súčasnosti ponúka pestovateľom vyše 25 konkurencieschopných odrôd šiestich druhov obilnín so širokou škálou agronomických a kvalitatívnych vlastností.

viac
Seed Seed Seed

Vitajte v našich šľachtiteľských škôlkach

Seed Seed

Správy

P1050403 Spirion

IS Spirion – prvá odroda pšenice špaldovej zo solarského šľachtenia, novinka roku 2020

Na jarnom zasadnutí štátnej odrodovej komisie bola registrované prvá odroda pšenice špaldovej ozi...

viac
DSC03499 Rubicon

IS Rubicon – nová vysokovýkonná odroda pšenice ozimnej registrovaná v roku 2020

Na jarnom zasadnutí Štátnej odrodovej komisie bola registrovaná odroda pšenice ozimnej so špičkov...

viac
1 1

IS Bellevue a IS Carrier - dve vysokokvalitné odrody pšenice ozimnej registrované v roku 2021

Na jarnom zasadnutí Štátnej odrodovej komisie boli registrované dve vysokokvalitné odrody pšenice...

viac
Seed Seed Seed